Weryfikacja – Zgłoszenie

WERYFIKACJA

  • Brak opłat franczyzowych oraz opłaty stałej
  • Niski koszt inwestycji
  • Najwyższej jakości produkty
  • Wsparcie marketingowe – Call Center, mailingi,
    reklamy ogólnokrajowe
  • Szybki zwrot inwestycji
1. Nawiązanie kontaktu

Rozmowa telefoniczna oraz wymiana wiadomości mailowych. Wypełnienie elektronicznego formularza aplikacyjnego. Akceptacja Kandydata przez Zarząd SklepReklamowy.pl Sp z o.o. Osobiste spotkanie odbywa się w miejscu zamieszkania kandydata po wpłaceniu zaliczki opłaty inwestycyjnej – 20% – 4.000 zł brutto. Dowiesz się szczegółów na temat współpracy w zakresie otwarcia i prowadzenia Lokalnego Oddziału Systemu SklepReklamowy.pl.

2. Rekrutacja

I etap rekrutacji : Rozmowa kwalifikacyjna w okolicy miejsca zamieszkania kandydata oraz akceptacja lokalu Franczyzobiorcy.
II etap rekrutacji : Rozmowa w centrali. Po pozytywnym przejściu tej rozmowy rozpoczyna się etap przygotowania do otwarcia – około 3 tygodnie.

3. Zawarcie umowy franczyzowej

Zaświadczenie o niezaleganiu w Krajowym Rejestrze Długów.
Wypis z CEIDG lub dokumenty związane z otwarciem własnej działalności gospodarczej.
Wpłata 80% opłaty inwestycyjnej – 15.999 zł brutto w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

4. Szkolenie

Celem Szkolenia jest zapoznanie Franczyzobiorcy z zasadami i procedurami funkcjonowania Oddziału oraz szkolenie z kategorii produktów i ich rodzajów.

5. Otwarcie Oddziału

Wiemy, że początek każdej działalności budzi wiele obaw i wiąże się z dużym wysiłkiem. Franczyzobiorca może zawsze liczyć na pomoc i wsparcie Centrali. Doświadczeni pracownicy czuwają nad tym, aby stworzyć mu możliwie najlepsze warunki funkcjonowania i rozwoju.